Zorg en wonen op maat

STRANG de woonvorm wil mensen met een beperking een sociale en actieve woonvorm aanbieden. Waar bewoners zelfstandig wonen, werken en deelnemen aan activiteiten. Het doel is om met een eigen appartement gezamenlijk te wonen waar je de rust krijgt om te genieten en de ruimte om te ontwikkelen. STRANG de woonvorm staat voor openheid, veiligheid en zelfstandigheid en is een levensloop bestendige woonomgeving.

 

STRANG streeft na dat de bewoners zich maximaal kunnen ontplooien en een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden, midden in de samenleving. Wezenlijk voor STRANG zijn de volgende belangrijke kenmerken:

 

  1. diversiteit van de groep bewoners:

De bewonersgroep bestaat uit mannen en vrouwen in verschillende leeftijden. Er wordt gestreefd naar een gelijke verdeling. Persoonlijke kenmerken, hobby's, mogelijkheden, beperkingen en zorgvraag lopen sterk uiteen. De keuze voor een heterogene groep is bewust gemaakt. We hebben de overtuiging dat onze bewoners juist vanwege hun diverse mogelijkheden en beperkingen elkaar op verschillende gebieden kunnen ondersteunen, aanvullen en stimuleren. De sfeer binnen de bewonersgroep die zal starten is uitstekend: onze bewoners kunnen het goed met elkaar vinden.

Voor toekomstige bewoners is een aantal eisen vastgelegd waaraan moet worden voldaan: een indicatie in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) beschikken over een persoonsgebonden budget (pgb), eigen inkomen (wajong) en passen binnen de groep;

 

  1. regie van de ouders/verwanten:

STRANG is door de ouders/verwanten opgezet om zelf de regie over de zorg aan hun kinderen/familieleden te kunnen voeren. De nodige zorg wordt ingekocht bij één professionele zorgorganisatie.

Door goede samenwerking tussen ouders en professionele begeleiders krijgen de bewoners precies de zorg die ze nodig hebben. Maatwerk dus, zowel voor de hele groep als voor iedere bewoner apart;

 

  1. professionele zorg-op-maat:

De STRANG-bewoners hebben allemaal een indicatie voor zorg en -begeleiding, vastgelegd

in een zorgzwaartepakket (ZZP). Een aantal bewoners heeft een indicatie voor 24-uurszorg. Alle bewoners maken gebruik van de zorg en begeleiding van de zorgaanbieder bij STRANG. De zorg en begeleiding worden geleverd door een klein, vast team van medewerkers van een professionele zorgaanbieder Prisma/Fittin. Als professionals zoeken zij naar een balans tussen individuele vrijheid en uitdaging aan de ene kant en regelmaat en het voorkómen van isolement aan de andere kant. Elke bewoner heeft een vaste persoonlijk begeleider (PB'er). De individuele zorg is gebaseerd op een Individueel Plan (IP), dat periodiek met de bewoner en zijn of haar ouders wordt doorgenomen en zo altijd actueel blijft;

  

  1. beschermde woonomgeving:

Alle bewoners beschikken over een eigen huur appartement met specifieke voorzieningen, die zorg op maat mogelijk maken. Er is een gemeenschappelijke leefruimte met een keuken waarin elke dag wordt gekookt. De bewoners kunnen aanschuiven voor het eten en daarna samen tv kijken, spelletjes doen of gewoon gezellig kletsen. Er is altijd iemand van het zorgteam aanwezig om op terug te vallen. Het professionele team werkt aan een positieve groepsdynamiek;

 

  1. zo normaal mogelijk leven:

STRANG zorgt voor een vast dagritme en een structuur die het de bewoners mogelijk maken hun dagelijkse bezigheden en hobby's uit te voeren. Overdag gaan de bewoners naar hun werk of dagbesteding. Eenmaal thuis helpen ze, daar waar mogelijk, mee bij het inkopen van de boodschappen voor de maaltijden, het koken en het afwassen. Buiten die rituelen van alledag worden er ook gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Maar niet alles hoeft samen. Elke bewoner kiest immers zijn eigen weg tussen individuele zelfredzaamheid en groepsdeelname;

 

  1. midden in de samenleving:

De keuze om STRANG op een centrale plek te vestigen in een relatief kleine maar actieve

dorpsgemeenschap is bewust gemaakt. Samenwerking met andere partners in Beneden Leeuwen vinden we zeer belangrijk. Waar mogelijk doen de STRANG bewoners mee aan activiteiten in het dorp;

 

  1. optimale ontplooiingsmogelijkheden:

Bij alles staat het welbevinden (lichamelijk en emotioneel) van onze bewoners voorop. Zij worden gestimuleerd elkaar op te zoeken en naar vermogen mee te doen in de maatschappij, met recht op privacy én hun eigen mening. Waar mogelijk wordt ook gestimuleerd dat zij hun zelfredzaamheid vergroten en zich verder ontwikkelen. Warmte, interactie en betrokkenheid met begrip voor elkaar zijn de pijlers waarop de professionele zorg en begeleiding steunen. Deze waarden gelden overigens voor iedereen die binnen STRANG actief is.