STRANG de woonvorm biedt 7 dagen per week 24 uurs-zorg. Bewoners krijgen de ruimte om van elkaar te leren en persoonlijk te ontwikkelen. Daar waar nodig krijgen ze ondersteuning van de begeleiding. Bewoners en diens vertegenwoordigers worden betrokken in het proces van zeggenschap op de kwaliteit van wonen en zorg.