Bewoners hebben een beperking waardoor ze zorg en begeleiding nodig hebben. Wel zijn bewoners in staat tot sociale interactie en enige zelfstandigheid. Zij gebruiken geen alcohol en/of drugs of zijn bekend met agressief, seksueel ontremd of intimiderend gedrag. De bewoner heeft een wettelijke vertegenwoordiger. 

STRANG de woonvorm streeft naar diversiteit binnen de groep samenstelling. Bij de groepssamenstelling zal gekeken worden of de bewoners elkaar respecteren en accepteren. We maken gebruik van een onafhankelijke orthopedagoog ter beoordeling van de individuele situaties en de betrokkenheid in de groep.

STRANG de woonvorm vindt het belangrijk dat bewoners en zijn/haar wettelijk vertegenwoordigers de visie van STRANG de woonvorm onderschrijven. Daarnaast wordt diversiteit in het ruimste zin van het woord toegepast en willen wij naast bovenstaande criteria geen lijst met punten opstellen waar bewoners aan moeten voldoen. Iedereen is vrij om zich aan te melden, en samen wordt er gekeken of STRANG de woonvorm een passend thuis is voor de bewoner.