De 3 kernkwaliteiten van STRANG de woonvorm

Openheid

STRANG de woonvorm vindt openheid en eerlijkheid zeer belangrijk. In elke organisatie gaat er wel eens wat mis, fouten kunnen gemaakt worden. We vinden het belangrijk dat fouten erkent worden en niet verzwegen. Met wederzijds respect is alles binnen STRANG de woonvorm bespreekbaar. 

Door medezeggenschap over het dossier en onze werkwijze streven wij naar openheid. 

Veiligheid

De tweede kernkwaliteit is veiligheid en geborgenheid. STRANG de woonvorm kiest voor een klein team van zorgvuldig geselecteerde gekwalificeerde begeleiders. Door het creëren van een vaste basis wordt er gewerkt vanuit een vertrouwensrelatie. Het hebben van vertrouwde gezichten op de werkvloer zorgt voor rust, regelmaat en geborgenheid. Bewoners moeten op elk moment van de dag terecht kunnen bij de begeleiding. Daarom streeft STRANG de woonvorm naar een personele bezetting van 24 uur per dag.

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid is de derde kernkwaliteit van STRANG de woonvorm.  Iedere bewoner koopt op maat zorg in en stelt persoonlijke doelen. STRANG de woonvorm biedt een eigen appartement aan om zelfstandig te wonen en deel te nemen aan de woongroep. Alle bewoners dragen hun steentje bij aan de huishoudelijke taken.