Beleidsplan

STRANG de Woonvorm is een wooninitiatief voor een groep van veertien bewoners met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. STRANG is opgericht door drie zussen van Joost (een van de bewoners) om een veilige thuishaven te creëren waar hij samen in een groep met anderen mensen met een beperking de zorg en begeleiding krijgt die zij nodig hebben. Alle bewoners hebben behoefte aan ondersteuning bij het bieden van structuur, rust en regelmaat in hun dagritme en zijn hulp behoevend in de persoonlijke verzorging.

STRANG biedt zorg en begeleiding die is afgestemd op hun individuele behoeften. Zij wonen in zelfstandige huurappartementen, die zijn gegroepeerd rondom een gemeenschappelijke leefruimte en keuken. Daarin is ook een slaap- en kantoorruimte opgenomen voor het personeel van de zorgaanbieder die de 24-uurszorg levert.

 

STRANG opende op 14 februari 2020 haar deuren en is opgezet als een kleinschalig wooninitiatief. In de opzet staan betrokkenheid van ouders en verwanten voorop. De manier waarop STRANG georganiseerd kan worden is te danken aan de vanzelfsprekende solidariteit met elkaar. Bereidheid om zorg en inzet voor het collectief te tonen, naast het geven van aandacht aan het eigen kind, staat hoog in het vaandel. Van de ouders wordt verwacht dat zij ook in daden de STRANG-organisatie ondersteunen.

 

In dit beleidsplan is vastgelegd waar STRANG voor staat. Er is vastgelegd wat STRANG verstaat onder zorg en wonen op maat (hoofdstuk 2). Een apart hoofdstuk is gewijd aan (de keuze voor) de professionele zorgaanbieder (hoofdstuk 3). De organisatiestructuur van STRANG is beschreven, waarbij de stichting, de contractuele afspraken van de bewoners en hun ouders aan bod komen (hoofdstuk 4). De participatie in de samenleving is uitgewerkt (hoofdstuk 5) en tot slot wordt ingegaan op de continuïteit van STRANG (hoofdstuk 6).