Bestuur & organisatie stichting STRANG de Woonvorm

De stichting regelt de zakelijke belangen van STRANG voor zorg en wonen. Het bestuur van stichting STRANG bestaat uit drie personen, namelijk (d.d. Juli 2023): 

  • De heer Cees-Jan van Gendt – Voorzitter
  • Mevrouw Fraukje van Kuijk-Veens – Penningmeester
  • De heer Jurgen Ubels - Secretaris


Alle bestuursleden bieden hun diensten conform de statuten vrijwillig aan zonder vergoeding.
 

 

De stichting wordt in het werk ondersteund door een aantal commissies, waaronder; zorg, facilitair, activiteiten e.d. Deze commissies worden in overleg met ouders samengesteld, en biedt hun de mogelijkheid mede uitvoering te geven aan de gewenste regie.

De stichting heeft minimaal vier keer per jaar overleg met de ouders, over de algemene lijnen van beleid en de toekomst. De ouders moeten instemmen met o.a. de beleidsplannen en de jaarstukken. 

STRANG kent een bewonersvergadering die vier keer per jaar word gehouden en waarin de bewoners op hun manier en niveau inspraak hebben op wat er in en om de woonvorm en voor de bewoners wordt georganiseerd.

 

De Stichting is gehouden aan de (landelijke) gouvernancecode in de zorg op het gebied van goed bestuur.

 

Algemeen nut beogende instelling

Stichting STRANG de woonvorm  is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en verklaart in deze:

  • De stichting beoogt niet het maken van winst.
  • Activiteiten die een commercieel risico voor de stichting kunnen meebrengen zijn uitgesloten.
  • De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

 

Algemene gegevens

KvK: 73839523

RSIN: 859682122

Bankrekening nr: 

NL37 RABO 0337 7679 39 t.n.v. Stichting STRANG de woonvorm

 Contact: info@strangdewoonvorm.nl