Nieuws

Onze eerste sollicitatieronde is gesloten. In oktober worden alle sollicitatiegesprekken gehouden en hopen wij met een mooi team te kunnen gaan starten.19 juli hebben we het onafhankelijke adviesrapport ontvangen van praktijk Ment.

We hebben een positief advies m.b.t. de samenstelling van de bewonersgroep.

 

STRANG de woonvorm heeft haar eerste 8 bewoners!

We hebben nog plek voor meer bewoners. Ben je geïnteresseerd laat het ons weten!


Op 5 juni j.l. hebben de vertegenwoordigers van de bewoners van STRANG de woonvorm de zorgaanbieder gekozen.

STRANG de Woonvorm gaat samenwerken met Prisma/Fittin. 

Wij willen Museum de Tuut en Doederij zorggeluk bedanken voor de ruimte en koffie tijdens deze avond. 


STRANG de woonvorm is begonnen met de tweede ronde van de bewonerswerving om de groep van 14 bewoners compleet te krijgen. 


8 mei hebben de vertegenwoordigers van de basisgroep bewoners met elkaar kennis gemaakt. 


Zorgkantoor stelt budget beschikbaar voor onafhankelijk onderzoek voor de bewonersgroep samenstelling 

Klik hier om een tekst te typen.


Op 5 maart jl. is STRANG de woonvorm weer een stap verder.

De stichting heeft het  huurcontract getekend voor het pand aan de Pastoor Jansstraat. 


Stichting STRANG de woonvorm is nu officieel getekend bij Notaris van Leuken van Waalstroom Netwerk Notarissen.